Petroleja's Story - The Sweet You Can'T Eat Without Petroleja.

Hålla samman familjen

Den här helgen ska hela vår familj träffas och bygga ett fritidshus som alla i familjen kommer att kunna använda. det kommer att bli så roligt och det kommer att svetsa ihop vår familj ännu mera. Att göra sådana här saker tillsammans det betyder mycket, man kommer varandra närmare och man ser till att hålla familjen enig eller sammanhållande. Familjen betyder allt, utan den är man ganska ensam och. Vi försöker alltid att göra saker tillsammans just för att hålla samman familjen, så ofta som det går när familjen är utspridd som den är.